Veľkolepý projekt zaujal ministra Jahnátka

Humenský mäsokombinát Althan minulý štvrtok navštívil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Témou rokovania s podnikateľom Jánom Molnárom bol pripravovaný, na slovenské pomery veľkolepý agropotravinársky projekt, ktorý ráta s investíciami do poľnohospodárskej prvovýroby, veľkokapacitného bitúnku, spracovateľského priemyslu a siete predajní. Celkový objem investícií by mal presiahnuť 100 miliónov eur. Projekt by mal priniesť 600 nových pracovných miest.

Ministra Ľ. Jahnátka predstavený projekt zaujal. "Je to veľkolepý projekt z toho pohľadu, že rieši celý potravinový reťazec - od poľnohospodárskej prvovýroby až po maloobchodný predaj.

Na Slovensku dokážeme dnes zabezpečiť iba 46% potravín z vlastnej produkcie. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novú strednodobú koncepciu s cieľom revitalizácie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, aby sme dokázali zabezpečiť 80-percentný podiel slovenských potravín na pultoch v našich obchodoch. Mapujem situáciu na východnom Slovensku. Zatiaľ takýto ucelený, uzavretý projekt, aký mi bol dnes predstavený, nepoznám. Je to národná koncepcia v malom," povedal minister Jahnátek. Prospešné pre región bude podľa neho aj to, že projekt ráta s poskytovaním služieb bitúnku aj iným subjektom. "Chovatelia môžu produkovať, ak majú kde zvieratá poraziť. Na druhej strane nebudú odkázaní odpredať jatočné zvieratá firme, ale môžu si ich vziať na ďalšie spracovanie. Bitúnky sú dnes veľkým problémom v živočíšnej výrobe," konštatoval. Megaprojekt, ktorý ráta s niekoľkými druhmi výrob vrátane mliekarenskej, pekárenskej aj cukrárskej by podľa slov Jána Molnára mal byť pripravený do budúcej jari tak, aby sa mohol uchádzať o dotačné stimuly a podporu z eurofondov v novom programovom období, teda od roku 2014. Liehovar, na výstavbu ktorého nie sú žiadne investičné stimuly v rámci Európy, začnú stavať už na budúci rok z vlastných zdrojov. "Momentálne sme v štádiu výberového konania dodávateľa na technologickú a stavebnú časť. Chceme stihnúť už budúcoročnú sezónu, v júni by sme chceli vykupovať čerešne a višne." Spoločnosť Althan, s.r.o., ktorá patrí pod holding MOF, a.s., Jána Molnára, v tomto roku rozbehla štartovaciu výrobu mäsa a mäsových výrobkov. "V momente, keď prekročíme 20?tonový denný predaj, začneme s výstavbou veľkej fabriky, ktorú máme naprojektovanú. Nechceme byť ale veľký výrobca z pohľadu výkonov v tonách. Sme prémiový výrobca, vyrábame kvalitu, a to v celom sortimente výroby, nepoužívame žiadne náhrady," zdôraznil podnikateľ. Garanciou kvality je aj mäso z vlastného chovu. Ján Molnár prezradil, že kúpa PD Ptava Chlmec nebola poslednou akvizíciou spoločnosti, záujem majú o ďalšie poľnohospodárske podniky. V agrárnej činnosti sa chcú v začiatkoch venovať chovu hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Momentálne majú 1750 kusov dobytka. V prvej fáze chcú vybudovať 20-tisícový chov jatočných ošípaných. Zámery majú aj v oblasti ovčiarskeho priemyslu.

Minister Jahnátek ocenil kvalitu mäsových výrobkov firmy Althan. "Sú výborné. Myslím si, že už máme na trhu dosť nekvalitných výrobkov, o ktorých sa hovorí, že sú lacné, ale na tú nekvalitu sú vlastne drahé. Do budúcna by sme sa mali zamerať na výrobky, ktoré sú skutočne z mäsa," myslí si minister. Podnikateľ Ján Molnár má zámer vybudovať sieť predajní Althan s potravinami z vlastnej produkcie (mäsové, pekárenské a mliekarenské výrobky, nápoje). "Zákazníci kúpia v predajniach Althan garantovanú kvalitu od známeho výrobcu a s vedomím, že podporujú zamestnanosť v regióne. Myslím si, že teraz je pravý čas na to, aby vznikla národná značka. Vyzval som pána ministra, aby sa stal krstným otcom projektu," povedal Ján Molnár

“Snažíme sa Vám

byť čo najbližšie.”

PeroVideo